skip to Main Content

Je ware aard tonen is een daad van groot vertrouwen
Confucius

Welkom

Welkom op de site van Bureau Liedeweijde. Ben je op zoek voor je organisatie of vooral voor jezelf? Met elkaar onderzoeken wat de vraag precies is kan ook helderheid geven. Een vraag is immers de start van ontdekken en ontwikkeling.

Bureau Liedeweijde begeleidt ontwikkel-processen bij zowel organisaties, teams als individuen. Hierbij kijken we naar het effect van het organisatiesysteem op het individu en omgekeerd. Onze focus is het individu zo te versterken in zijn functie en functioneren, dat de hele organisatie er wel bij kan varen. Een levende organisatie is een plek waar mensen uitgedaagd worden het beste van zichzelf te geven. De kracht van een organisatie ligt voor een belangrijk deel in een heldere uitstraling. Leiderschap en visie zorgen ervoor dat een levende organisatie zich altijd verder ontwikkelt.

We sluiten aan bij de levende vragen uit de praktijk die we vanuit verbinding met verschillende invalshoeken tot een resultaat brengen.

Het werk

Bureau Liedeweijde biedt zowel groeps- als persoonlijke ondersteuning.

Bloem Model

Hoe de mens en de organisatie ten opzichte van elkaar bewegen.

Boeken en lezingen

De kennis en ervaringen die opgedaan zijn sinds 1989 vinden hun weg naar boeken en lezingen.

Leren in de ogen van de ander. In de ontmoeting ligt het goud

Het Werk

Bureau Liedeweijde biedt zowel groeps- als persoonlijke ondersteuning. Alle communicatie is een interpretatie van wat en hoe er iets wordt overgedragen. Door onze onaflatende fascinatie  van gedrags- en communicatiesystemen is ons werk altijd in ontwikkeling. We leren dagelijk van en met elkaar en zijn altijd geïntrigeerd en geïntersseerd in beweegredenen en acties van mensen . Dit leren vertaalt zich in het aanbod in de persoonlijke en ook de organisatie begeleiding.  Er wordt in het leven op vele verschillende niveaus met elkaar gecommuniceerd en uitgewisseld. Des te meer inzicht je daarin hebt, hoe bewuster je kunt zijn over je eigen rol.  Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid  geeft je de vrijheid om je eigen keuzes te maken voor vervolg stappen.

Het heden is verrassend onbelast
Ingeborg Bosch

Het  Bloem Model

Werken op het snijvlak van mens en organisatie vraagt om analyse en diagnose. Geen mens of organisatie is gelijk. Bureau Liedeweijde werkt met een eigen instrument waarmee een snelle scan gemaakt kan worden van de situatie.

Dit is het bloemmodel.
Het bloemmodel biedt inzicht in hoe de mens en de organisatie ten opzichte van elkaar bewegen.

De liggende lemniscaat staat voor de beweging in de organisatieontwikkeling: wat is er al en waar gaan we naar toe?
De 8 of staande lemniscaat staat voor de persoonlijke ontwikkeling.

Dit model geeft richting voor de interventie. Wat is er nodig en waar? Samenwerking wordt daarbij gezocht met de klant en andere professionals. Wat is de vraag achter de vraag als u vraagt om ontwikkeling, verandering en leren? Dat kan gaan over: cultuurverschillen, ongeschreven regels, weerstandsystemen, loyaliteit, waarden en patronen, overtuigingen.

Dit te onderzoeken met elkaar is de eerste interventie.

De weg is wijzer dan de wegwijzer

Boeken en lezingen

De kennis en ervaringen die opgedaan zijn sinds 1989 vinden hun weg naar boeken en lezingen. Het eerste boek ‘Het goud van de 55-plusser‘ vindt zijn weg al in de wereld. Aan de plannen voor nog tenminste drie andere boeken wordt hard gewerkt. U kunt lezingen en workshops aanvragen waarbij de boeken als referentie dienen.

Back To Top