skip to Main Content

Je ware aard tonen is een daad van groot vertrouwen
Confucius

Welkom

Wat betekent leven in deze tijd voor jou? Ervaar je de kansen en ontwikkel je je in de richting die je wil, of heb je meer de neiging om je terug te trekken. Hoe zorg jij dat je blijft groeien en je blijft ontwikkelen. Er spelen veel grote thema’s in dit tijdsgewricht. Niet alleen Corona veroorzaakt beweging in de verschillende groepen met andere overtuigingen, ook het de klimaatveranderingen en het wantrouwen ten aanzien van beleid en overheden zijn gegevenheden waar we mee te maken hebben. In al die turbulentie wordt ook van je gevraagd om een professional te zijn in je werk.  Een betrokken mens die zichzelf kent en verbindingen aangaat en die weet heeft van vakmanschap en resultaat. Ik noem het een autonome professional

Het ontwikkelen van deze autonome professional is wat mij betreft noodzakelijk en daarmee mijn overtuiging en hart.  Daarom is veel van wat ik aanbied hierop gericht, zodat jij met steeds meer weet wie je bent en waar je voor wil staan.  Met elkaar onderzoeken wat dit precies voor jou betekent en hoe jij je verder kunt ontwikkelen geeft helderheid en richting. Nieuwsgierigheid is immers de start van ontdekken en ontwikkeling.

Bureau Liedeweijde begeleidt ontwikkel-processen bij zowel organisaties, teams als individuen. De focus is het individu zo te versterken in zijn functie en functioneren, dat de hele organisatie (of team) er wel bij kan varen. Een levende organisatie is een plek waar mensen uitgedaagd worden het beste van zichzelf te geven. De kracht van een organisatie ligt voor een belangrijk deel in een heldere uitstraling. Leiderschap en visie zorgen ervoor dat een levende organisatie zich altijd verder ontwikkelt. Dat betekent wellicht dat deze tijd een geheel ander leiderschap vraagt. Kun en durf je dat aan en wat heb je daarvoor nodig!

NIEUW: de Leiderschap Reis : Drie dagen vol ontdekkingen en richting. Download de  de Leiderschap Reis

We sluiten aan bij de huidige tijd waarin we de vragen uit de praktijk oppakken om samen te  onderzoeken welke verschillende invalshoeken soelas bieden voor het vervolg.

Het werk

Bureau Liedeweijde biedt zowel groeps- als persoonlijke ondersteuning.

Bloem Model

Hoe de mens en de organisatie ten opzichte van elkaar bewegen.

Life long learning

Dit betekent gebruik maken van zowel geschiedenis als toekomst en blijven aansluiten bij nu.

Leren in de ogen van de ander. In de ontmoeting ligt het goud

Het Werk

Bureau Liedeweijde biedt zowel groeps- als persoonlijke ondersteuning. Alle communicatie is een interpretatie van wat en hoe er iets wordt overgedragen. Door onze onaflatende fascinatie  van gedrags- en communicatiesystemen is ons werk altijd in ontwikkeling. We leren dagelijk van en met elkaar en zijn altijd geïntrigeerd en geïntersseerd in beweegredenen en acties van mensen . Dit leren vertaalt zich in het aanbod in de persoonlijke en ook de organisatie begeleiding.  Er wordt in het leven op vele verschillende niveaus met elkaar gecommuniceerd en uitgewisseld. Des te meer inzicht je daarin hebt, hoe bewuster je kunt zijn over je eigen rol.  Het nemen van je eigen verantwoordelijkheid  geeft je de vrijheid om je eigen keuzes te maken voor vervolg stappen.

Het heden is verrassend onbelast
Ingeborg Bosch

Het  Bloem Model

Werken op het snijvlak van mens en organisatie vraagt om analyse en diagnose. Geen mens of organisatie is gelijk. Bureau Liedeweijde werkt met een eigen instrument waarmee een snelle scan gemaakt kan worden van de situatie.

Dit is het bloemmodel.
Het bloemmodel biedt inzicht in hoe de mens en de organisatie ten opzichte van elkaar bewegen.

De liggende lemniscaat staat voor de beweging in de organisatieontwikkeling: wat is er al en waar gaan we naar toe?
De 8 of staande lemniscaat staat voor de persoonlijke ontwikkeling.

Dit model geeft richting voor de interventie. Wat is er nodig en waar? Samenwerking wordt daarbij gezocht met de klant en andere professionals. Wat is de vraag achter de vraag als u vraagt om ontwikkeling, verandering en leren? Dat kan gaan over: cultuurverschillen, ongeschreven regels, weerstandsystemen, loyaliteit, waarden en patronen, overtuigingen.

Dit te onderzoeken met elkaar is de eerste interventie.

De weg is wijzer dan de wegwijzer

Leren en Ontwikkelen

Life Long Learning betekent dat elke ervaring en elke opleiding iets toevoegt aan wat er is. Daarmee heeft elke levensfase specifieke valkuilen en uitdagingen. Altijd geldt, hoe krijgen we het talent en de ambitie van nu optimaal in ontwikkeling. Dat geldt voor alle lagen in de organisatie en voor alle mensen die willen blijven leren van zichzelf en van wat de professional te bieden heeft. Leren is voor ons een vanzelfsprekend verlangen, omdat je daarmee je potentieel onderzoekt en ontdekt en daarmee invulling geeft aan je bestemming.

Back To Top