skip to Main Content

De deur van het hart gaat naar binnen open

Binnen het werk zijn er ook persoonlijke ontwikkelingsvragen gerelateerd aan functie, loopbaan of leerwens. Aangezien je persoonlijk ontwikkelen een zakelijke verplichting is, geloven we dat de werkelijke verandering begint bij het individu. Vanuit je eigen veranderende overtuigingen verandert je gedrag en daarmee de invloed en het effect op de ander, hierdoor kan ook de ander zomaar mee veranderen. Dit gegeven geldt voor alle niveaus in de organisatie, te denken aan leiderschap, samenwerken, presenteren, afstemmen en eigenlijk alle gedrag die we bewust en onbewust vertonen.  De kleinschaligheid van deze workshops garandeert een aanpak die werkt. Dit kan op individuele basis, samen, met een groep en met de organisatie ondernomen worden.

Uiteraard kan de persoonlijke ontwikkeling ook deel uitmaken van de organisatieontwikkeling.

Coachen

Coachen kan individueel zijn of met een team. Het is samen onderzoeken wat nodig is om een volgende stap in de ontwikkeling te maken.

Systemisch werk

De mens is een autonoom wezen, maar leeft ook altijd in grotere verbanden ofwel in systemen.

Staan en gaan

‘Staan en Gaan’ is een speciale training voor iedereen die beroepsmatig in of mét organisaties werkt.

Een perspectief wissel kan magisch zijn en brengt zowel verwarring als plezier

Coachen

Coachen kan individueel zijn of met een team. Het is samen onderzoeken wat nodig is om een volgende stap in de ontwikkeling te maken. Een Coachvraag is altijd specifiek. Hierbij een greep uit wat vragen:

 • Wat is het effect van mijn gedrag en is dat het effect dat ik hebben wil?
 • Wat betekent leiderschap en hoe kan ik dat (verder) ontwikkelen?
 • Wat is mijn rol en mijn plek in het geheel en neem ik de plek die van mij is?
 • Mijn onzekerheid belemmert me, hoe kan ik daarmee verder?
 • Ik wil doorgroeien naar partner, welke strategieën zijn er voor mij?
 • Hoe kan ik samenwerken met mensen die niet mijn normen/waarden hebben?
 • Hoe zet ik mijn kennis en ervaring in?
 • Het team draait goed, we willen weten hoe we dat doen om hier op terug te kunnen vallen.
 • Dit team is een gegeven, hoe zorgen we dat we effectief (gaan) samenwerken en alle kwaliteiten benutten?
 • Welke opdracht heeft het team van de organisatie en hoe gaat we dat waarmaken?
 • Welke positie neemt het team in de organisatie en wat betekent dat voor de ambitie, toekomst en samenwerking

De coachee(s) wordt uitgedaagd zijn eigen antwoorden en eigen wijsheid in beeld te brengen. Soms is het gewoon handig dat er een stuk theorie bij komt, zodat de coachee een ander perspectief krijgt. Het criterium hiervoor is altijd: een theorie is pas nuttig als het in de praktijk gebruikt kan worden.

De dynamiek van het systeem wordt weerspiegeld in het individu

Systemisch werk – Vrouwen onder de boom

De mens is een autonoom wezen en leeft ook altijd in grotere verbanden ofwel in systemen. Deze systemen kun je onderzoeken en dat kun je doen door het letterlijk neer te zetten. Dit noemen we een opstelling.

Samen met Marieke Mars bieden wij gelegenheid je vraag in te brengen of als representant mee te doen in een opstelling.

Er is altijd je familiesysteem en daarnaast leef je in vele andere systemen. Je kunt denken aan: de school, het bedrijf, het team, de beroepsgroep, de vereniging enzovoorts. Binnen een systeem heeft alles met alles te maken. Als er ergens binnen een systeem iets verandert zal dat in het hele systeem merkbaar zijn. Binnen een systeem hebben we te maken met bepaalde wetmatigheden, die ervoor zorgen dat het systeem in evenwicht is en blijft voortbestaan.

Binnen families en organisaties worden deze wetmatigheden echter vaak onbewust overtreden, waardoor ‘verstrikkingen’ ontstaan. Dat heeft veel gevolgen voor de afzonderlijke personen en voor het hele systeem.

Deze manier van denken is gebaseerd op de ervaring met de methodiek van opstellingen. Een methodiek die is ontwikkeld door Bert Hellinger in Duitsland en die de laatste jaren ook meer en meer wordt toegepast in Nederland.

Bureau Liedeweijde gebruikt deze systeem wetmatigheden als denkraam.

Bij agenda staat de data voor de volgende bijeenkomsten.

Leven en werken vanuit jouw vanzelfsprekende plek

Staan en gaan

‘Staan en Gaan’ is een speciale training voor iedereen die beroepsmatig in of mét organisaties werkt. Hoe sta jij in het werk en hoe ga jij aan de slag? Merk je dat je sommige zaken steeds op een zelfde manier aanpakt en dat dat niet altijd het best is voor jou en je werk? Hoe zorgen anderen ervoor dat ze bij jou iets voor elkaar krijgen? Welke keuzes maak je in de manier waarop je werk aanneemt en het vervolgens uitvoert? Het is van belang in je ontwikkeling als professional, dat je weet op welke plek in de organisatie jij het beste tot je recht komt. Dit bereik je door je bewust te worden van je persoonlijke valkuilen en inzicht te krijgen in wat dienend is voor jou en de organisatie.

Zie de agenda voor tijd en locatie.

klik hier om naar de site van Staan en Gaan te gaan 

Back To Top