skip to Main Content

Leren doe je zelf maar kun je niet alleen
immers als je dat kon had je het allang gedaan
Marjo Korrel

Bureau Liedeweijde heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van vaardigheidstrainingen met acteurs naar all-round begeleiding ten aanzien van ontwikkelen van mens en organisatie. De dynamiek tussen mens en organisatie is een constante fascinatie die in het aanbod altijd terug te vinden is. De vorm is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. In samenspraak en vanuit ieders expertise komen we tot het beste eindprodukt.

Visie

Elk mens heeft vanuit zijn geschiedenis een set talenten, kwaliteiten en ontwikkelingspunten meegekregen.

Partners

Bureau Liedeweijde werkt graag samen met de klant en andere bureaus.  Op zoek naar wat  het beste werkt

Wortels

Bureau Liedeweijde werd in 1989 door Kathinka Fortuin opgericht en begon als éénmanszaak. In 1994 werd het een bv.

Als alle beïnvloedingsfactoren opgelijnd zijn,
is werkelijke verandering mogelijk
Normix

Visie

Elk mens heeft vanuit zijn geschiedenis een set talenten, kwaliteiten en ontwikkelingspunten meegekregen. De kunst van leven is om te groeien aan je eigen geschiedenis in relatie tot je omgeving. De bewustwording hiervan geeft rust, moed en energie om dat te doen wat bij jou hoort.

(Persoonlijk) Leiderschap ontstaat wanneer iemand zelf de verantwoordelijkheid neemt voor wie hij is en wat hij doet. Zelfontwikkeling, vakmanschap en het zich verhouden tot het grotere geheel zijn noodzakelijk voor doel, visie en resultaat. Ze houden de leider en zijn organisatie op koers. Als een van de drie minder aandacht krijgt, heeft dit meteen effect.

Als je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen, kunnen teams effectiever werken en organisaties gezond groeien. Leiders die hun volledige potentieel inzetten, hebben een inspirerende invloed op hun omgeving. Ze laten anderen zien dat het mogelijk is het leven voluit te leven én alle talenten in te zetten.

Leren blijft een wispelturig proces wat gepaard kan gaan met allerlei on-verwachte weerstanden. Op ‘t moment dat je het idee hebt te weten hoe het zit, zal blijken dat je weer verder kan in je groei. De beweging is een continuüm. Er zijn altijd uitdagingen en paden om in te slaan.

Kathinka Fortuin loopt als coach en inspirator een stukje mee. Trouw aan haar eigen visie blijft ze zich ontwikkelen en haar eigen handelen tegen het licht houden.

Samen kunnen we alles hè Lien!
Isabelle Frens

Partners

Bureau Liedeweijde werkt graag samen met de klant en andere bureaus.  Op zoek naar wat  het beste werkt en op zoek naar de synergie in aanpak en kwaliteiten. Van elkaar leren tijdens het werk levert het beste resultaat. Leren is immers een gegeven van het leven.

Gerdien de Wal
Co auteur: Het goud van de 55 plusser. Ondernemend en gericht op samen leren en zelf ontwikkelen. Samen hebben we Fortuin & deWal

Marieke Mars
Psychotherapy praktijk. Vanuit haar praktijk organiseren we (familie) opstellingen bijeenkomsten.

Koekkoek en Co,
Psychotherapy praktijk

Arnaud Mooij
Fotograaf

Paulien van de Loo
Fotograaf

Daan Fousert
Dienend Leiderschap, schrijver en beeldhouwer, levenskunstenaar

Sylvia Valkenburg
Valkenburg Trainingen gespecialiseerd in persoonlijke profilering en presentatie. 

Arno Jansen
Breekdoor en interimmer voor communicatiezaken

Ineke de Raaff
Hoewel niet meer in het veld actief,  blijft zij een klankbord.

Wessel Ganzevoort
Is een Nederlands bedrijfskundige, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatiedynamiek en Innovatie.

En verder….
Maarten Frens,  Jolanda van Millingen,  House of Performance, ea

Mensen laten zien wie ze zijn
in wat ze doen,
niet in wat ze zeggen

Wiebe Veenbaas

Wortels

Bureau Liedeweijde werd in 1989 opgericht door Kathinka Fortuin als éénmanszaak, werd in 1994 een bv. en in 2018 weer een eenmanszaak.  We werken het liefst met opdrachten waar we met elkaar, klant en begeleider, de inhoud en proces vormgeven. Dat betekent werken aan de brug terwijl je erover loopt. De trajecten zijn precies op maat, elke keer anders en met een hoog rendement en resultaat.

De ondertitel van het bureau was ‘Projecten en trainingen in communicatie en presentatie’. We werkten met meerdere trainers en een vaste poel van acteurs. De twee poten projecten en trainingen vielen samen in voorstellingen met trainingen. Door ontwikkeling van het bureau werd de ondertitel in 2005 ‘Dynamiek op het grensvlak van mens en organisatie’.  De organisatie en het individu spiegelen elkaar in hun ambitie en leermogelijkheid.  Samenwerkingsverbanden zijn altijd belangrijk geweest in het leven en voortbestaan van Bureau Liedeweijde. De focusvraag is en blijft: Hoe leren mensen en organisaties en welke richting willen we op?

Kathinka Fortuin  Begonnen als bevlogen en overtuigd vaardigheidstrainer, begreep ik dat, om verschil te maken in een organisatie, je bij de beïnvloeders moet zijn. Als de dragers in organisaties zich persoonlijk ontwikkelen komt de organisatie in beweging. Sindsdien richt ik me op faciliteren en begeleiden van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de organisatie stijgt als mensen werken vanuit hun vanzelfsprekende plek en uitgenodigd worden het beste van zichtzelf te geven, zodat ze vol passie en overtuiging werken.

stel je prijs op een actueel CV? Stuur me dan een mail: fortuin@liedeweijde.nl

Back To Top