skip to Main Content

De brug bouwen terwijl je erover loopt
Robert E. Quinn

Bureau Liedeweijde levert maatwerk voor organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ieder traject begint met het helder krijgen van uw vraag. Dit doen we onder andere met behulp van een eigen analysemodel en er worden ook andere passende methoden gebruikt. Samen met u bepalen we de vraag en het resultaat en zetten we de strategie uit om het doel te bereiken. Vaak verloopt een organisatieontwikkelingstraject in drie fasen.

Ontmoeting

De ontmoeting is een onderzoek dat kijkt naar uw potentieel, weerstanden, kwaliteiten en doelen.

De organisatie in

Voor een succesvolle organisatieontwikkeling is vaak een breed gedragen paradigma-shift nodig.

Follow-up

Het lastige van veranderen is werkelijk volhouden. Het onderhoud vergt inzicht en doorzettingsvermogen.

Het verschil vinden geeft verdieping

Ontmoeting

De ontmoeting is een onderzoek dat kijkt naar uw potentieel, weerstanden, kwaliteiten en doelen.
Door de openhartige benadering van Kathinka Fortuin ontstaat er een sfeer waarin de essentie al snel in beeld kan komt en uw vraag in volle omvang helder wordt.

In de ontmoeting gaat het om de volgende thema’s:
– Wat moet er opgelost worden en wat is de achterliggende vraag?
– Welke ongeschreven (cultuur)regels werken bevorderend of belemmerend?
– Hoe verankeren we de aanpak in de gehele organisatie?

Bij het onderzoek gebruikt Bureau Liedeweijde een eigen analysemodel Tijdens de ontmoeting ontstaat een schets van de aanpak. Soms blijkt één gesprek voldoende en is het probleem opgelost.

Facetten van een ontmoeting:

Sparren – Praatpaal – Coaching – Interview – Intake – Bijpraten – Reflecteren

De weg van A naar Ergens; Maatwerk
gedurende het hele traject

De organisatie in

Voor een succesvolle organisatieontwikkeling is vaak een breed gedragen paradigma-shift nodig. Daarom zullen we er altijd voor zorgen dat uw vraag binnen uw organisatie opgelost wordt. Onze aanpak vraagt om leiders die zelf ook durven te veranderen, juist omdat ze geloven in hun mensen. Persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde om samen met je collega’s als team effectiever te opereren, waardoor het team de taken kan uitvoeren waar het voor bedoeld is.
In praktijk wil dat zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van de kennis, ervaring en potentieel van uw mensen. Zij kennen uw organisatie het best, weten wat er wel en niet klopt, waar het stagneert en waar onbenutte mogelijkheden liggen. Oude denkbeelden worden zo omgebogen en een nieuwe visie meteen geborgd.

Facetten van de uitvoering:

Leiderschapstraject | Teamontwikkeling en -coaching | Visie- en strategieontwikkeling | Lezingen en themadagen | Teamontwikkeling en teamcoaching | Persoonlijke ontwikkeling | Organisatieopstelling | Vliegwieltraject (het mobiliseren van de medewerkers) | Iets nieuws.

Praktisch en resultaat gericht

Follow-up

Het lastige van veranderen is werkelijk volhouden. Het begin, het opstarten van het proces, vergt moed en vertrouwen. Maar het onderhoud vergt inzicht en doorzettingsvermogen. Het in conditie houden van de ontwikkeling is immers een voortdurend proces. De verantwoordelijkheid om de ontwikkeling te onderhouden ligt bij u, maar Bureau Liedeweijde biedt een vinger aan de pols.

Facetten van Follow-up

Gesprekken – Sparren – Follow-updagen – Contact en Ontmoeting.

Back To Top