skip to Main Content

Het leven moet voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen worden
Soren Kierkegaard

 

Lezingen

Een lezing kan met een workshop gecombineerd worden

Faciliteren

Bij faciliteren draait het altijd om wat er is en wat het proces wil.

Lees meer

Vroeger waren de ouderen de autoriteit, maar tegenwoordig weten we niet meer wat we met hen aan moeten. We werken langer door en het is voor organisaties dan ook van groot belang de kwaliteiten van álle generaties te benutten. Elke generatie blijkt een eigen ontwikkelingsdynamiek te kennen; een cyclus die helpt om het eigen potentieel zichtbaar te maken, dit geldt ook voor de 55-plusser.
Dat vraagt een andere mind-set. De ouder wordende mens die een schat aan levenservaring en kwaliteiten heeft, moet leren dit te onderkennen en in te gaan zetten. Daar kunnen organisaties wat mee en krijgen we een win-win voor alle generaties. Het goud van de 55-plusser maakt gebruik van de metafoor van de seizoenen. De seizoenen zijn te vinden in het leven en in het dagelijks bestaan. Het boek biedt handvatten en praktische tips om de kennis en ervaring van 55-plussers aan te boren.
Het goud van de 55-plusser is een pleidooi voor de herfst van het leven. De herfst is een essentieel en rijk onderdeel van onze levenscyclus, dat kan worden ingezet om de output van organisaties te verhogen. Het ‘goud’ vormt het kapitaal van deze generatie. Het boek schetst wegen om jongere en oudere werknemers met elkaar te verbinden, opdat zij kunnen profiteren van elkaars inzichten en kunnen bijdragen aan elkaars ontwikkeling als mens en als professional. De organisatie staat voor de opdracht het HRM beleid te differentiëren en hun personeelsbeleid te personifiëren.
In het boek vertellen inspirerende 55-plussers, die vol in het leven staan, hard werken en hun ‘goud’ ruimhartig met anderen delen, wat het betekent om 55-plus te zijn in deze tijd. Welke fasen hebben ze in hun leven doorlopen, wat hebben ze gewonnen en wat laten ze achter? Hun ervaring en levenswijsheid zijn van onschatbare waarde voor organisatie en maatschappij

lees meer

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>

In actie komen door inspiratie 

Lezingen

Een lezing kan met of zonder workshop eraan gekoppeld. Veelal wordt een lezing toegespitst op de vragensteller. Onderwerpen kunnen zijn:

  • Het Samenwerkende Brein, met Prof. Maarten Frens (Hersenprofessor) als Co presentator
  • Kennis er Ervaring tellen op
  • Het Goud van de 55-plusser
  • ZZP, ja of nee en geen idee.
  • MBTI en wat dat kan doen voor de samenwerking en ontwikkeling
  • Mentorschap of Coachen

Autonomie en verbondenheid

Faciliteren

De inhoud van Faciliteren wordt bepaald door de opdrachtgever of de vrager. De vorm kan in onderling overleg bepaald worden en het proces wordt gefaciliteerd door de begeleider. Dit kan gaan over een team bijeenkomt wat met elkaar wil sparren over toekomst of strategie. Het kan een meerdaagse zijn over samenwerken en cultuur. Faciliteren is een begeleidingsvorm en heeft inzichtzelf geen inhoud. De facilitator maakt gebruik van verschillende werkvormen en begeleidingstechnieken. Ze intervenieert op wat er in het moment zich afspreelt in relatie tot het vooral bepaalde doel.

Faciliteren van processen is altijd op aanvraag en kan bijna overal over gaan.

Back To Top