skip to Main Content

Wees welkom met je vragen, of als je gewoon wat meer informatie wilt hebben.

Bel ik jou of bel je mij?

Ontmoetingen in contact en op de grens

Bureau Liedeweijde 
Leidseweg 68, 3531 BE Utrecht
030-2961166 / 
06-51320515
fortuin@liedeweijde.nl

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST – 2022

algemene voorwaarden blw-april 2022

privacy statement van bureau Liedeweijde in het kader van de AVG

      

BTW-vrijgesteld

BTW-vrijgesteld

Agenda

Hier staan open inschrijvingen voor lezingen en workshops

Instrumenten

Bureau Liedeweijde gebruikt licenties en aktuele modellen en analyse-instrumenten.

Spreuken en Schrijven

Sommige zaken moeten gewoon even opgeschreven.

Wat je ook kunt doen,
of droomt te kunnen, begin ermee.
Stoutmoedigheid bergt genialiteit, kracht en magie in zich.
Goethe

Agenda

  • De Leiderschap Reis, ism Ilse Reijs
    • 27 + 28 oktober 2022, 25 november 2022 en 12 Januari 2023
  • op aanvraag interacties rondom het boek : het goud van de 55-plusser
  • Opstellingen van Vrouwen onder de boom, ism Marieke Mars
  • Training ‘Moeiteloos Effectief ‘ ism Philip Meulenkamp

Werken met wat zich aandient in het moment, 
kan        zomaar 
het perspectief veranderen.

Instrumenten en magie

BUREAU LIEDEWEIJDE (bv) heeft licenties en/of het gebruiksrecht voor diverse analyse-instrumenten zoals hieronder beschreven. Daarnaast maken we gebruik van aktuele modellen en theoriën die gebruikt worden in ons vak, te denken valt aan aan mensen als Lancioni, Robert Quinn, Hersay, Steven Covey, Peter Senge, Piet Weisfelt, Otto Scharmer,  Irvin Yalom, Wouter Hart, Siets Kramer, Stephan Hausner, en vele anderen.

Familieopstellingen en Organisatieopstellingen, (sinds 2002) Systemisch werk ter ordening van processen en patronen

Systemisch werk en werken met symtomen,  symptomen als informatie bron naar een groter verband en ander perspectief

Coachen van leerprocessen, Interventiekunde in de praktijk

De relatie als spiegel, Relatietherapie

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator™) Step I & Step II, Gedragsanalyse-instrument dat inzicht geeft in kwaliteiten en voorkeursgedrag van mensen.

Transactionele Analyse, Analysemethode die inzicht geeft in gewoontes en gedrag

Karakterstructuren, Diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte interventies.

FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation-Behavior) , Analyseinstrument voor gedragsdynamiek

LSI (Life Styles Inventory™), Ontwikkelingsinstrument: denkstijlen die het gedrag aansturen worden gemeten.

Mediation, Bemiddeling bij conflict

NORMIX (© Sculpo/TENS 1994), Cultuursimulatiespel waardoor cultuur inzichtelijk en begrijpelijk wordt.

PPA (Persoonlijke Profiel Analyse), Instrument om doelmatige eigenschappen op de werkplek te analyseren.

STA (Specifieke Taak Analyse), Instrument om de voor een bepaalde taak noodzakelijke eigenschappen te analyseren.

Toegepaste Kinesiologie, Touch for Health,

Belbin, teamrollen

DSA, scan voor gedrag Dominant Afstandelijk, Sociaal,  

DISC,  Dominant, Invloed, Stabiliteit, Consistent. Analyse voor voorkeursgedrag,

EDGE, Eenvoudig denken, manier om te ordenen en tot besluiten te komen,

Groepsdynamica en Leiderschap,

ABC van ontstressenstress in je lijf ontspannen

Deep Democracy , insluiten van alle aspecten en de wijsheid van de minderheid benutten

Met welke vraag komt 
de ontwikkeling op gang?
De kracht van de vraag.

Spreuken en Schrijven 

“Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niet weet”

“Het hart gaat naar binnen open”

 

15 April 2020, Gedachte:

Ik zie verschillende bewegingen: Er is een groep die stil valt, soms genietend soms in frustratie, maar iig die moet verduren dat de wereld in de vertraag stand zit. In rouw proces of in creatie energie en beide vanuit de stilte of de ruimte. Een groep waar het inkomen in gedrang is, omdat er niet mag of kan gewerkt worden. De groep valt wel in twee stromingen te verdelen, de mensen die ervaren dat ze er veel van leren en dat dit hen bij nieuwe zaken kan brengen en de puur gefrustreerden, omdat hun inkomen en daarmee bestaan ernstig in gevaar is. Dat brengt allerlei ander emoties.

Er is een groep die kei hard werk, de zorg en al wat er mee samenhangt. Mensen die gewoon hun werk aan het doen zijn en daar heel hard in werken. Gewoon doorgaan maar dan anders, die ervaren helemaal die vertraging niet of die ruimte. Sterker nog, die kunnen juist de efficiency ervaren en de snelheid.

En er is een groep die pogingen doet de crisis te managen en die dus ook hard werken. Die vanuit het overstijgende proberen een stap voor te zijn of juist oplossingen aan het zoeken is voor wat er met de rest gebeurt.

Ik vraag me af: Hoe komen die drie groepen zo weer bij elkaar. De beleving van deze tijd is zo enorm anders, zo enorme andere wereldbeelden en ideeen. Hoe gaan we elkaar weer vinden

Back To Top