skip to Main Content

Wees welkom met je vragen, of als je gewoon wat meer informatie wilt hebben.

Bel ik jou of bel je mij?

Ontmoetingen in contact en op de grens

Bureau Liedeweijde 
Leidseweg 66, 3531 BE Utrecht
030-2961166 / 
06-51320515
fortuin@liedeweijde.nl

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST – april 2018

algemene voorwaarden blw-mei 2014

privacy statement van bureau Liedeweijde in het kader van de AVG

      BTW-vrijgesteld

BTW-vrijgesteld

Agenda

Hier staan open inschrijvingen voor lezingen en workshops

Instrumenten

Bureau Liedeweijde gebruikt licenties en aktuele modellen en analyse-instrumenten.

Klanten

Organisaties waar Bureau Liedeweijde eerder voor werkte

Wat je ook kunt doen,
of droomt te kunnen, begin ermee.
Stoutmoedigheid bergt genialiteit, kracht en magie in zich.
Goethe

Agenda

  • op aanvraag interacties rondom het boek : het goud van de 55-plusser
  • Opstellingen van Vrouwen onder de boom, ism Marieke Mars in 2020:
  • Presentatie ‘het samenwerkende Brein’ ism Prof. M.A.Frens
  • Training ‘Moeiteloos Effectief ‘ ism Philip Meulenkamp
    • 8 en 9 juni 2020

Werken met wat zich aandient in het moment, 
kan        zomaar 
het perspectief veranderen.

Instrumenten

BUREAU LIEDEWEIJDE BV heeft licenties en/of het gebruiksrecht voor diverse analyse-instrumenten zoals hieronder beschreven. Daarnaast maken we gebruik van aktuele modellen en theoriën die gebruikt worden in ons vak, te denken valt aan aan mensen als Lancioni, Quinn, Hersay, Covey, Senge, Scharmer, Yalom en vele anderen.

Familieopstellingen en Organisatieopstellingen, Systemisch werk ter ordening van processen en patronen

Coachen van leerprocessen, Interventiekunde in de praktijk

De relatie als spiegel, Relatietherapie

MBTI(Myers-Briggs Type Indicator™) Step I & Step II, Gedragsanalyse-instrument dat inzicht geeft in kwaliteiten en voorkeursgedrag van mensen.

Transactionele Analyse, Analysemethode die inzicht geeft in gewoontes en gedrag

Karakterstructuren, Het toepassen van diagnostiek en het plaatsen van lichaamsgerichte interventies.

FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation-Behavior) , Analyseinstrument voor gedragsdynamiek

LSI (Life Styles Inventory™), Ontwikkelingsinstrument: denkstijlen die het gedrag aansturen worden gemeten.

Mediation, Bemiddeling bij conflict

NORMIX (© Sculpo/TENS 1994), Cultuursimulatiespel waardoor cultuur inzichtelijk en begrijpelijk wordt.

PPA (Persoonlijke Profiel Analyse), Instrument om doelmatige eigenschappen op de werkplek te analyseren.

STA (Specifieke Taak Analyse), Instrument om de voor een bepaalde taak noodzakelijke eigenschappen te analyseren.

Toegepaste Kinesiologie, Touch for Health,

Belbin, teamrollen

DSA, scan voor gedrag Dominant Afstandelijk, Sociaal,  

DISC,  Dominant, Invloed, Stabiliteit, Consistent. Analyse voor voorkeursgedrag,

EDGE, Eenvoudig denken, manier om te ordenen en tot besluiten te komen,

Groepsdynamica en Leiderschap,

Mijn eigen ontwikkeling en vooral werken met wat er is en wat zich aandient.

Met welke vraag komt 
de ontwikkeling op gang?
De kracht van de vraag.

Klanten

Bureau Liedeweijde bv heeft gewerkt voor:

Provincies:
Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Noord Brabant, Limburg, Overijssel, Flevoland.

Gemeenten:
Beverwijk, Meerssen, Alphen Chaam, Alkmaar, Emmen, Tilburg, Werkendam, Den Haag, Hilversum, Baarn, Kampen, Katwijk, Nijkerk, Sneek, Velsen, Utrecht, Groningen, Capelle a/d IJssel.

Landelijke overheid
VROM, Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, FEM, VWS.

Onderwijsinstellingen:
Bestuurs Academie, KPMG, BSI, de Baak, NSPOH Health School, Open Universiteit, Erasmus Universiteit,

Zorginstellingen:
Ziekenhuis Gooiland, Rijnland Ziekenhuis, Paula Stichting, Amphia Ziekenhuis, Dichterbij, ANOZ, WDH–Huisartsen, Gezondsheidscentrum, Anesthesisten Maatschap, BSI, Ziekenhuis Bernhoven , Medisch Centrum Rijnmond–Zuid, LVG, St. Fransiscus Gasthuis, Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe, Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC, Maetis, Havenziekenhuis, RIAGG, Hilverzorg,  LHOV, AMC, Albert Schweitzer Ziekenhuis, GGD-Rijnmond.

Non Profit:
Politie Noord, Paula Stichting, RADAR, Zeeuwse Bibliotheken, Utrechtse Bibliotheek, Hoogheemraadschap Schiedam, Wetterskip Fryslân.

Profit:
H2W Partners, MTBS maritime advies, Rebel Group, Grafische vormgevers, Hoechst, Gouda Vuurvast, Bisschop en Partners, Nederlanden van 1890, Your-line, Fraktarna ab (Zweden), Nerefco, AKZO, WEIR, Vialis, Simon-Kucher consultancy, Boqx0.

Back To Top